บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อกลางปี 2548 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และ ระบบอินเตอร์เน็ต (Computer Network and Internet) รอบรับ งานเดินระบบ LAN ภายในองค์กร งานระบบเครือข่าย ใยแก้วนำแสง ( Fiber Optic) งานให้คำปรึกษา ด้านระบบ Computer Hardware Software และ Client-Server System

ต่อมา ทางบริษัท ได้ขยายขอบเขตงานครอบคลุมงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Computer ต่างๆ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบ Access Control ระบบกันขโมย รวมทั้ง เทคโนโลยีอื่นๆ ที่ทันสมัย เช่น ระบบ Smart Home ระบบ IP PBX และ ระบบงานบริหารงานโรงแรม และ ที่พักอาศัย

ในปัจจุบันทางบริษัท เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสินค้า Brand ชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ หลายชนิด เช่น Panasonic, HikVision, Bosch, Honeywell, HIP, Interlink, HID, Wulain เป็นต้น เพื่อเป็นตัวกลางในการประสานการให้บริการ และ ราคา ที่ครอบคลุม และ เหมาะสม

Meet The Team

Mr. Ruecha Udomdate (Tony)

Project Manager

Bachelor Of Science, Burapha University Thailand
Master Of Computer Networking, Swinburne University Australia.

Miss Sasinatt Tangarpiradeekechon (Kae)

General Manager

Bachelor of Money and Banking, Ramkhamhang University Thailand

Our partners